FOTO SAKRAMENTI-2009
U tablici se nalaze sakramenti iz 2009 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMAFoto sakramenti 2008 godina


Copyright © 31.12.2008 Vidonjac***Impressum