FOTO SAKRAMENTI-2010
U tablici se nalaze sakramenti iz 2010 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMA

Foto sakramenti 2009 godina


Copyright © 17.03.2008 Vidonjac***Impressum