FOTO SAKRAMENTI-2011
U tablici se nalaze sakramenti iz 2011 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMAFoto sakramenti 2010 godina


Copyright © 17.03.2008 Vidonjac***Impressum