FOTO SAKRAMENTI-2012
U tablici se nalaze sakramenti iz 2012 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMAFoto sakramenti 2011 godina


Copyright © 03.01.2011 Vidonjac***Impressum