FOTO SAKRAMENTI-2006
U tablici se nalaze sakramenti iz 2006 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMAFoto sakramenti 2005 godina


Copyright © 19.09.2011 Vidonjac***Impressum