FOTO SAKRAMENTI-2005
U tablici se nalaze sakramenti iz 2005 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMAFoto sakramenti 2004 godina


Copyright © 19.09.2011 Vidonjac***Impressum