FOTO SAKRAMENTI-2007
U tablici se nalaze sakramenti iz 2007 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMA
Foto sakramenti 2006 godina


Copyright © 17.03.2008 Vidonjac***Impressum