FOTO SAKRAMENTI-2021
U tablici se nalaze sakramenti iz 2021 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMA


n/a

n/a

n/a


Foto sakramenti 2020 godina


Copyright © 21.12.2020 Vidonjac***Impressum