FOTO SAKRAMENTI-2022
U tablici se nalaze sakramenti iz 2022 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMA
Foto sakramenti 2021 godina


Copyright © 21.12.2020 Vidonjac***Impressum