Podaci o vremenu u Vidu-2011 godina:Vrijeme u Vidu-live:

Vrijeme u Vidu-live

Vrijeme u Vidu-live

Vrijeme u Vidu-live
Min/Max temperature:

Temperature 01 i 02 mjesec

Temperature 03 i 04 mjesec

Temperature 05 i 06 mjesec

Temperature 07 i 08 mjesec

Temperature 09 i 10 mjesec

Temperature 11 i 12 mjesec
Brzina vjetra:

Brzina vjetra u 2011 godini
Količina oborina:

Količina oborina 01-12 mjesec
Temperature tla:

Temperature tla 01-02 mjesec

Temperature tla 03-04 mjesec

Temperature tla 05-06 mjesec

Temperature tla 07-08 mjesec

Temperature tla 09-10 mjesec

Temperature tla 11-12 mjesec
Podaci o vremenu u Vidu-2010 godina:


Podaci o vremenu u 2010 godini:Copyright 27.02.2010 Vidonjac***Impressum