FOTO SAKRAMENTI-2018
U tablici se nalaze sakramenti iz 2018 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMA

Foto sakramenti 2017 godina


Copyright © 21.12.2016 Vidonjac***Impressum