FOTO SAKRAMENTI-2016
U tablici se nalaze sakramenti iz 2016 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMA

Foto sakramenti 2015 godina


Copyright © 29.12.2014 Vidonjac***Impressum