FOTO SAKRAMENTI-2008
U tablici se nalaze sakramenti iz 2008 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMA

Foto sakramenti 2007 godina


Copyright © 17.03.2008 Vidonjac***Impressum