Podaci o vremenu u Vidu-2023 godina:Vrijeme u Vidu-live:

Vrijeme u Vidu-live

Vrijeme u Vidu-live
Min/Max temperature:

Temperature 01 i 02 mjesec

Temperature 03 i 04 mjesec

Temperature 05 i 06 mjesec

Temperature 07 i 08 mjesec

Temperature 09 i 10 mjesec

Temperature 11 i 12 mjesec
Brzina vjetra:

Brzina vjetra u 2023 godini
Količina oborina:

Količina oborina 01-12 mjesec
Podaci o vremenu u Vidu-2022 godina:


Podaci o vremenu u 2022 godini:Copyright © 01.01.2023 Vidonjac***Impressum