FOTO SAKRAMENTI-2019
U tablici se nalaze sakramenti iz 2019 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMA
Foto sakramenti 2018 godina


Copyright © 21.12.2016 Vidonjac***Impressum