FOTO SAKRAMENTI-2017
U tablici se nalaze sakramenti iz 2017 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMAFoto sakramenti 2016 godina


Copyright © 29.12.2014 Vidonjac***Impressum