FOTO SAKRAMENTI-2013
U tablici se nalaze sakramenti iz 2013 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMAFoto sakramenti 2012 godina


Copyright © 03.01.2011 Vidonjac***Impressum