Završni mačkari u Prudu (11 / 66)

Za dobru atmosferu pobrinula se grupa "Bokuni"