Podaci o vremenu u Vidu-2016 godina:



Vrijeme u Vidu-live:

Vrijeme u Vidu-live

Vrijeme u Vidu-live




Min/Max temperature:

Temperature 01 i 02 mjesec

Temperature 03 i 04 mjesec

Temperature 05 i 06 mjesec

Temperature 07 i 08 mjesec

Temperature 09 i 10 mjesec

Temperature 11 i 12 mjesec




Brzina vjetra:

Brzina vjetra u 2016 godini




Količina oborina:

Količina oborina 01-12 mjesec




Podaci o vremenu u Vidu-2015 godina:


Podaci o vremenu u 2015 godini:



Copyright 28.12.2015 Vidonjac***Impressum