Home*** Vrijeme-2008*** Temperature 3 i 4 mjesec*** Temperature 5 i 6 mjesec*** Količina oborina


Temperature tla-10 cm dubine

(Temperature mjeri:Vicko Maruić)

07 Mjesec-Srpanj:
DATUM
VRIJEME MJERENJA
TEMPERATURA
01.07.2008
10:00 h
31,0C
02.07.2008
11:00 h
31,0C
03.07.2008
12:00 h
33,0C
04.07.2008
12:00 h
31,5C
05.07.2008
10:00 h
29,0C
06.07.2008
xxxxx
xxxxx
07.07.2008
09:30 h
28,0C
08.07.2008
11:00 h
31,0C
09.07.2008
09:00 h
28,0C
10.07.2008
13:30 h
34,0C
11.07.2008
12:00 h
32,0C
12.07.2008
11:30 h
31,0C
13.07.2008
11:30 h
31,0C
14.07.2008
15:30 h
34,0C
15.07.2008
15:00 h
35,0C
16.07.2008
12:00 h
30,0C
17.07.2008
09:30 h
26,0C
18.07.2008
10:30 h
28,0C
19.07.2008
12:00 h
30,0C
20.07.2008
09:30 h
28,0C
21.07.2008
11:00 h
30,0C
22.07.2008
10:00 h
26,0C
23.07.2008
12:00 h
25,0C
24.07.2008
18:30 h
27,0C
25.07.2008
16:45 h
29,0C
26.07.2008
20:00 h
30,0C
27.07.2008
21:00 h
28,0C
28.07.2008
10:00 h
26,0C
29.07.2008
11:00 h
27,0C
30.07.2008
10:00 h
27,0C
31.07.2008
10:00 h
28,0C
08 Mjesec-Kolovoz:
DATUM
VRIJEME MJERENJA
TEMPERATURA
01.08.2008
08:00 h
27,0C
02.08.2008
12:30 h
32,0C
03.08.2008
11:30 h
32,0C
04.08.2008
11:00 h
31,0C
05.08.2008
11:00 h
31,0C
06.08.2008
14:30 h
37,0C
07.08.2008
11:00 h
31,0C
08.08.2008
08:30 h
28,0C
09.08.2008
10:30 h
30,0C
10.08.2008
11:30 h
32,0C
11.08.2008
15:00 h
35,0C
12.08.2008
12:00 h
30,0C
13.08.2008
15:00 h
36,0C
14.08.2008
10:00 h
28,0C
15.08.2008
12:30 h
33,0C
16.08.2008
10:00 h
31,0C
17.08.2008
11:00 h
30,0C
18.08.2008
12:00 h
30,0C
19.08.2008
13:00 h
32,0C
20.08.2008
17:30 h
35,0C
21.08.2008
09:30 h
27,0C
22.08.2008
10:30 h
29,0C
23.08.2008
09:00 h
27,0C
24.08.2008
11:30 h
29,0C
25.08.2008
16:30 h
34,0C
26.08.2008
11:30 h
27,0C
27.08.2008
09:30 h
26,0C
28.08.2008
11:00 h
28,0C
29.08.2008
15:00 h
34,0C
30.08.2008
10:00 h
27,0C
31.08.2008
11:00 h
28,0C


Napomena:Temperature se mjere s sjeverne strane Vida na 10 cm dubine.

Temperature nije moguće mjeriti u isto vrijeme radi obveza koje imam!!!


Free Counters

Copyright 22.10.2007-Vidonjac