Početna stranica>>> Snimke svetih misa>>> Video arhiva>>> Foto arhiva >>>

 
 

Prijenos svete mise preko interneta

Prije 10 godina započeli smo prijenos svete mise preko interneta koji je zamišljen da našim župljanima koji žive van domovine približimo i omogućimo praćenje događanja i svete mise u realnom vremenu. Svih ovih godina prijenos, cjelokupnu opremu te zamjenu opreme financirala je župa za što se izdvajao ne baš mali iznos. Na posljednjem sastanku župnog pastoralnog vijeća donesena je odluka da župa Vid više nije u mogućnosti financirati troškove prijenosa svete mise te pozivamo naše iseljenike koji ranije spomenutu uslugu koriste da prilikom dolaska u svoju rodnu župu izdvoje svoj prilog kako bi se prijenos svete mise iz župne crkve nastavio i dalje. Svoj prilog možete (ukoliko želite) predati našem župniku don Mili.

 
     
 

Copyright © 31.03.2018-Vidonjac