Početna stranica>>> Uređenje mrtvačnice>>> Foto-arhiva

Vid, 19-21.rujna 2018-Tijekom ovog tjedna završeni su radovi na asfaltiranju Ilirske ceste do mrtvačnice, nakon toga pristupilo se izradi plana postavljanja kockica ili betoniranja s "ivičnjacima" koji bi uključivali dvije do tri klupe za sjedenje. Paralelno s tim u sklopu projekta Grada Metkovića i javnih radova koje financira hrvatski zavod za zapošljavanje izvode se radovi na čišćenju šikare na području Vida između ulice dr. Franje Tuđmana i Ilirske ceste. Radove izvodi grupa od 7 zaposlenica javnih radova i djelatnici Arheološkog muzeja Narona. Sve to radi se u svrhu pripreme projekta izgradnje "lapidarija" (zbirka kamenih skulptura ili kamenih spomenika) u sklopu muzeja Narona. Cjelokupni projekt financira ministarstvo kulture i Grad Metković.


Asfaltiranje ceste do mrtvačnice

Čišćenje prostora na kojem će se graditi "lapidarij" (zbirka kamenih skulptura ili kamenih spomenika)

Copyright © 22.09.2018-Vidonjac