FOTO SAKRAMENTI-2014
U tablici se nalaze sakramenti iz 2014 godine na kojima

smo prisustovali ili su nam dostavljene fotografije.

VJENČANJA KRŠTENJA PRVA SVETA PRIČEST KRIZMA

Foto sakramenti 2013 godina


Copyright © 03.01.2011 Vidonjac***Impressum