Veliki četvrtak-Vid 18.04.2019 (3 / 36)
Zajednička slika ministranata s župnikon don Milom