Sveta misa u Vidu 20.05.2018 (1 / 30)


    [Index] [Next] [Last]

Prikupljanje potpisa za izmjenu Izbornog zakona i poništavanju saborske odluke o ratifikaciji Istanbulske konvencije