Uskrs u župi Vid 16.04.2017 (29 / 30)

Po završetku svete mise žudije idu na presvlačenje i spremanje opreme za 17-ti festival žudija