Blagdan Tjelova i Sv.Vida 15.6.2017 (43 / 54)

Sveta misa u koncelebraciji s bivšim župnikom don Mladenom Margetom