Blagdan Tjelova i Sv.Vida 15.6.2017 (11 / 54)

Procesija na blagdan Sv. Vida, nakon 11 godina na isti dan je i Tjelovo