Pripreme za Božić u župi Vid 18-21.12.2017 (21 / 36)