Početna stranica>>> Dragovija>>> Foto-arhiva

 
 

Od Ponedjeljka 02.01 do 05.01.2017 izvršeno je čišćenje i uređenje javne čatrnje na Dragoviji pored crkve Sv.Ivana. Ispumpana je preostala voda i nagomilani mulj te je postavljena nova hidroizolacija zidova i poda čatrnje. Ovom prilikom dragovinjci zahvaljuju donatorima materijala za uređenje čatrnje.

 
     
 

Copyright © 06.01.2017-Vidonjac