Bo×iŠ-ponoŠka u Vidu 24/25.12.2017 (21 / 30)

U pratnji ×upnog zbora bio je Josip MareviŠ s trubom (jedna pjesma)