Oproštaja misa don Mladena Margete kao župnika župe Vid

(11 / 18)


Ivica Ramić u ime župnog pastoralnog vijeća pozdravlja župnika