Oproštaja misa don Mladena Margete kao župnika župe Vid

(6 / 18)


Čitanje svetog pisma