Vid nakon ekstremne kiše (10 / 18)

Ovog puta vršve su bile prazne