Početna stranica>>> Foto maškare>>> Dječja zabava 2013>>>">Dječja zabava 2014>>> Dječja zabava 2013>>> Dječja zabava 2011>>> Dječja zabava 2010>>> Foto-arhiva
Dječja zabava u župnoj dvorani

Vid,08.02.2015-Slike: Filip Suton,Vicko Marušić

Današnjim danom započele su mačkarske svečanosti,u narodu poznati pod imenom "mali mačkari",tim

povodom u prostorijama udruge mladih (župna dvorana) održana je zabava za male mačkare, slike u nastavku...
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge

Copyright © 08.02.2015-Vidonjac