Početna stranica>>> Foto-arhiva

Blagdan Male Gospe u Vidu 08.09.2015

Danas cijeli kršćanski svjet slavi rođendan Blažene Djevice Marije u narodu poznate pod nazivom "Mala Gospa". Tim povodom u našoj župi blagoslovljen je temljenji kip Gospe Snježne koji je nakon višemjesečne stručne restauracije vraćen u župu. Misno slavlje predvodio je don Mirko Barbarić salezijanski župnik iz župe Kman u Splitu inače donedavni provincijal zagrebačke župe B.D.Marije Pomoćnice kršćana odakle je kip stigao u našu župu. Temeljni kip Gospe Snježne koju u narodu zovemo "Gospa ledena" dospio je u našu župu 1965 godine za vrijeme župnikovanja pokojnog don Mate Selaka došlo je vrijeme posvete crkve a kako je u župi bila neimaština a i ulagalo se dugo u završetak crkve obratio se svojim prijateljima u salezijansku župu B.D. Marije Pomoćnice na Knežiji u Zagrebu. Njihov član akademski kipar Stanko Gašparec izradio je repliku brončanog kipa kojeg je netom završio za selezijanski grob na Mirogoju. Kip su u dva navrata obnavljli osamdesetih, slikar Edo Petrić te 2006. Darko Dodig - Kaktus inače samouki kipar i modelar. Kip je početkom 2015. odnesen kod poznatog konzervatora kiparske građe profesora Ive Donelija koji je sa svojim kolegom Mladenom Čulićem pristupio stručnom uređenju istog. Na njihovo traženje istražena je cijela povijest nastanka i donošenja u našu župu a izrađen je i stručni elaborat o poduzetim radnjama.

Na kraju misnog slavlja don Ivo se zahvalio gostu župniku i s radošću konstatirao da se ovaj današnji čin ponovnog blagoslova kipa odvija na sam rođendan Blažene Djevice Marije, te zahvalio obnoviteljima profesorima Ivi Doneliju i Mladenu Čuliću koji su sav svoj stručni rad napravili besplatno te obitelji koja je donirala sav ostali trošak obnove i sredstava utrošenih u nju kao i župljanima koji su pomogli u organizaciji cijelog projekta obnove. Članovi ŽPV na kraju su pripremili zakusku i don Mirki uručili reljef crkve sv. Vida. Fotogaleriju današnjeg blagoslova možete pogledati u nastvaku kao i 31 sliku na stranici vida.


Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge

Copyright © 08.09.2015-Vidonjac