Pučki pjevači u Vepricu 8.9.2013 (26 / 30)

Nakratko smo posjetili Don Ivana Vrdoljaka u Zadvarju