Na bućalištu u Vidu i Prudu (18 / 18)

Kada nema s čim dobro dođe i "motika" za mjerenje koja je buća bliža