Veliki požar u Dolini Neretve (17 / 48)

Idući prema Kominu vidi se da je požar opustošio sve