Veliki petak 22.04.2011 (63 / 108)

Zbog bolesti Vlado Ramić-Laud više nemože u procesiju,ipak ljubav prema vjeri i crkvi

jači su od bolesti pa svake godine isprati procesiju kod križa,FOTO 2010