Početna stranica>>> Foto-arhiva
Novi put za Ograđ i Dragoviju

Nakon višegodišnjih razgovora, prijedloga , sastančenja, usuglašavanja i "tihe diplomacije" započeli su radovi na probijanju i uređenju novog protupožarnog puta ujedno i pristupnog puta za Ograđ i Dragoviju. Kako postojeći put Kešinov brig - Ograđ nezadovoljava normative zbog velikog uspona nova trasa će se urediti od ulice Pod Gajem iznad Markotovih kuća do Ograđa sa usponom manjim od 8%, širine 5,5 metara. Inicijativu o uređenju pokrenuli su UOTB Dragovija sa svojim članovima Ivicom Musulinom i Antom Volarevićem Letanom , Mjesni odbor Vid i posebno Grad Metković na čelu sa gradonačelnikom bez čijeg zauzimanja do realizacije zasigurno ne bi još došlo. Sve je koordinirano sa Hrvatskim šumama čiji su stručnjaci i "iskolčili" trasu. Ovaj put za sada se priključuje na postojeću ulicu a uskoro će biti "uboden" u spojnu cestu Metković - Nova Sela koja će Pod Gajem proći prema Ženskom Vrilu gdje će se spajat sa Županijskom cestom. Ta nova prometnica je u završnoj fazi projektiranja a njome će se iz Vida preko Podgreda, Vreštice i Tršavine do čvorišta auto ceste stizat za desetak minuta.

(Tekst: Marko Marušić, slike: Vicko Marušić)
       
Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje
Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje
Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje Kliknite za uvecanje

Copyright © 08.07.2011-Vidonjac