Neobična nesreća u Vidu (11 / 18)

Dio tereta treba se istovariti kako bi se "stranica" mogla zatvoriti