Dan nakon maratona lađa 2011-te (24 / 30)

Somborcima je poklonjena replika štita Domagojevih gusara kao i jedno veslo kako bi oni prema tom mogli napraviti svoja