Dan nakon maratona laša 2011-te (12 / 30)

Somborci su takošer posjetili muzej Narona