13.Maraton lada 14.08.2010 (197 / 240)

Izravno uključenje bilo je i u Dnevnik HRT-a