Dalmatinski MM-Gata (Omis) 20.02.2010 (18 / 54)

Priprema za zajedničku fotografiju